• De opdracht voor hetlokale sportakkoord werd ook meteen getekend

Sportcongres 2019

Het achtste Leids Sportcongres trok op woensdagavond 6 november een variëteit aan bezoekers. Wethouder Paul Dirkse deed een kleine steekproef onder het publiek en daar bleek men onder meer afkomstig van verenigingen, de gemeente, iDoe en uit het onderwijs. Opvallend was verder het grote aantal jongere deelnemers én het aantal nieuwkomers, pakweg een derde.

Een van de belangrijke onderdelen van dit Sportcongres was de ondertekening van het lokale sportakkoord. Dit houdt in dat de gemeente Leiden aan de slag gaat met het aanstellen van een sportformateur. Deze sportformateur gaat het Nationaal Sportakkoord van onder meer gemeenten en NOC*NSF vertalen naar een Leidse variant. Behalve wethouder Dirkse, ondertekenden een afvaardiging van Gymsport Leiden, Die Leythe en de Leidse Sport Federatie (LSF) het akkoord. De bedoeling is dat in het vervolg alle sportclubs die dat willen meedenken met de invulling van het akkoord. Een volle zaal keek in de aula van het Leonardo College toe bij dit haast plechtige moment. 

Minder plechtig waren andere plenaire onderdelen, zoals een korte kennismaking met calisthenics, waarvoor de deelnemers even in de benen moesten, en het interview van topsportcoördinator Tjeerd Scheffer met Karolien en Finn Florijn over hun voorbereiding op een ticket naar de Olympische Spelen. Broer en zus vertelden boeiend over de van hun ouders geërfde passie voor het roeien. Maar wat ongetwijfeld het meest bij de toehoorder is blijven hangen, is het aantal bananen dat Karolien op een dag eet: 8 á 10 per dag. 

Zoals door de wol geverfde deelnemers van het Sportcongres gewend zijn, gingen de deelnemers na het plenaire gedeelte naar de eerste door hen gekozen workshop. De keuze was divers: er waren bijeenkomsten over aangepast sporten, vloggen, de wijksportparken, sociale veiligheid, vrijwilligersbeleid, het nationale sportakkoord en pubers. Al in de pauze, waarin overigens ook de gelegenheid was om in de sportzaal te oefenen met walking basketbal, werd er druk genetwerkt en ervaringen uitgewisseld. Die gemoedelijke sfeer trok zich door naar de netwerkborrel na de tweede ronde workshops. Organisator Sportstad Leiden, een samenwerking tussen gemeente, de VTV sportconsulent, Topsport Leiden en de Leidse Sport Federatie, kijkt terug op wederom een geslaagd Sportcongres.  

Het Sportcongres was gratis dankzij bijdragen van Fonds 1818, Ondernemersfonds Leiden, het Leonardo College en de gemeente Leiden.

Emile van Aelst maakte deze impressie van het Sportcongres.