• Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

Incluzio en Team Sport van de gemeente Leiden hebben na input van een aantal ervaren sportbestuurders een opzet gemaakt hoe je vrijwilligersbeleid in je sportclub een plek kunt geven. Je kunt vrijwilligersbeleid verdelen in 6 B's: Bewust worden, Binnenhalen, Begeleiden, Behouden, Belonen en Beeindigen.

Als je echt stappen wilt zetten met het maken of verbeteren van van vrijwilligersbeleid in je sportclub kunnen we je daar bij helpen. Via het Leidse Sportakkoord is er de mogelijkheid om met een expert aan de slag te gaan. Geen algemene begrippen, maar maatwerk ín de club.

Meer weten? Neem contact hierover op met Rik van der Geest via r.vandergeest@leiden.nl