• Leiden heeft een Sportakkoord!

Leiden heeft een Sportakkoord!

Het College van B&W heeft dinsdag 16 juni ingestemd met het Sportakkoord Leiden. Een mooi resultaat dat – ondanks de Corona crisis- met vele partijen uit de stad gezamenlijk is neergezet!

Ook meedoen?
Op dit moment heeft een groot aantal partijen uit de stad zich aangesloten. Maar daarnaast kunnen er nog veel meer partijen (sportverenigingen, organisaties en bedrijven) meedoen.