Services

Binnen de zogenoemde sportlijn van het sportakkoord zijn er Services beschikbaar voor sport- en beweegaanbieders. Onder dit bericht vind je de brochure met alle informatie. De concrete inzet van de services worden afgestemd met het lokale sportakkoord.

De services voor de sport- en beweegaanbieders zijn in te zetten, maar moeten wel een link hebben met de uiteindelijke onderwerpen uit het Leids Sportakkoord en reeds een concrete vraag en behoefte zijn, bij voorkeur van een aantal verenigingen samen. Aanvragen voor deze services lopen centraal via Rik van der Geest (r.vandergeest@leiden.nl)