• Nationaal Sportakkoord

Nationaal Sportakkoord

In het Nationaal Sportakkoord zijn zes ambities uitgewerkt. Het is de bedoeling dat het lokale sportakkoord aansluit bij deze ambities, maar deze hoeven niet integraal overgenomen te worden. Omdat de uitgangssituatie verschilt van de ene tot de andere gemeente kunnen lokaal ook verschillende accenten worden gelegd.

Thema’s Nationaal Sportakkoord
Inclusief sporten & bewegen
Duurzame sportinfrastructuur
Vitale sport- en beweegaanbieders
Positieve sportcultuur
Van jongs af aan vaardig in bewegen
Topsport die inspireert

Alle informatie over het nationaal sportakkoord en voorbeelden van reeds gesloten lokale/regionale sportakkoorden staat op allesoversport.nl