• Startbijeenkomst 9 maart

Startbijeenkomst 9 maart

Maandagavond 9 maart jl vond de startbijeenkomst ‘De eerste helft’ plaats bij Rugbyvereniging DIOK. Ruim 80 vertegenwoordigers van sportverenigingen, gemeente, maatschappelijke organisaties en belangstellenden waren aanwezig. Na een korte aftrap van sportformateur Mijke Sluis, volgde een welkomstwoord van wethouder Sport Paul Dirkse. “De gemeente doet graag mee als een van de partners in het sportakkoord en draagt haar steentje bij in de realisatie en concrete uitvoering van het sportakkoord. Zo houden we sport en bewegen voor alle Leidenaars toegankelijk en zetten we de kracht van sport en bewegen in. De  sportverenigingen zijn hierin een belangrijke schakel. Ook is de verbinding met ons beleidskader Sport en Gezondheid goed te leggen en zal dit elkaar versterken.”

Mijke Sluis presenteerde vervolgens kort het Nationaal Sportakkoord en het proces om te komen tot een lokaal Leids Sportakkoord. Twee buurtsportcoaches uit de gemeente Delft en Rijswijk lieten daarna inspirerende voorbeelden zien uit deze gemeenten van interventies die heel effectief werken.

Interactie op ophalen
Hierna was het tijd voor de eerste ronde interactie en ophalen van alle ambities, ideeën en concrete wensen en projecten vanuit de ruim 80 aanwezigen. Aanwezigen konden op ‘geeltjes’ hun ideeën kwijt die aansloten bij een van onderstaande thema’s:

1. Vitale sport- en beweegaanbieders: vrijwilligers en leden
2. Vitale sport- en beweegaanbieders: kader en bestuur
3. Inclusief sport- en bewegen: ouderen
4. Inclusief sport- en bewegen: jeugd
5. Inclusief sport- en bewegen: inwoners met een afstand tot sport en bewegen
6. Duurzame sportinfrastructuur
7. Topsport die inspireert

In ronde 2 werd aan thematafels verder gebrainstormd, nieuwe contacten gelegd, een gezamenlijk ambitie en gewenste activiteiten geformuleerd.

Aan het eind van de avond was een mooie oogst van ideeën en ambities opgehaald. Het inzetten van de lokale sporthelden en topsporters, wensen voor betere samenwerking tussen sportverenigingen om o.a. vrijwilligers en bestuurders te vinden en te binden, dromen over een open sportpark met multifunctioneel gebruik van de bestaande faciliteiten en betere afstemming en communicatie van bestaand aanbod voor diverse doelgroepen waaronder jeugd, ouderen en inwoners met een afstand tot sport en bewegen.

Vervolg
Als afsluiting van de avond werd het vervolg toegelicht. De sportformateur verwerkt samen met de kwartiermakersgroep alle ideeën. Gezamenlijk worden keuzes gemaakt bij welke thema’s de meeste energie en de meeste potentie zit.

In de periode april en mei worden op deze thema’s de visie en de concrete plannen uitgewerkt in verschillende werkgroepen. We doen dit samen met partijen uit de stad die ideeën hebben ingebracht c.q. in de uitvoering betrokken gaan worden en zich echt vanuit de eigen kracht en mogelijkheden in willen zetten om sport en bewegen in Leiden te versteken en nog beter in te zetten voor doelgroepen in Leiden. Partijen met interesse in deelnamen in een van de werkgroepen kunnen zich aanmelden bij de sportformateur.

Op basis van input en ideeën vanuit de verschillende werkgroepen zal een opzet voor een eerste concept sportakkoord worden gemaakt. Tijdens een volgende brede bijeenkomst zal dit concept met alle aanwezigen worden besproken en aangescherpt. We zullen de ontwikkelingen en de maatregelen rondom het coronavirus nauwgezet volgen en een passende wijze en moment kiezen voor deze brede bijeenkomst.