• Gratis energiescan voor sportclubs

Gratis energiescan voor sportclubs

Eén van de 6 pijlers van het nationaal Sportakkoord is "De Duurzame Sportsector" (pijler 2). Hieruit komt het aanbod van o.a. Sportstroom Nederland en Klimaatroute dat zij gratis energiescans aanbieden aan sportclubs en sportverenigingen in Nederland. Op hun websites kun je meer vinden.

Sportstroom Nederland
Klimaatroute

Meer informatie via r.vandergeest@leiden.nl