Onze sportformateur: Mijke Sluis

Sport en bewegen zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor alle Leidenaren in alle leeftijdsfasen, dat is de ambitie van de sportformateur in Leiden. 

Mijke Sluis (46) is voor Leiden de externe en onafhankelijk procesbegeleider en gaat samen met o.a. sportverenigingen, scholen, maatschappelijke organisaties en ondernemers aan de slag om sport en bewegen voor iedere Leidenaar zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken. Dit moet leiden tot een Leids Sportakkoord in juni 2020, waarin alle partijen gezamenlijk concrete afspraken maken.

Mijke Sluis:"Sportverenigingen spelen hierbij een cruciale rol. De maatschappij verandert door digitalisering en individualisering. Hierdoor hebben sportclubs te maken met veel uitdagingen, zoals voldoende vrijwilligers, goed kader en groei of juist krimp van de vereniging. Dit vraagt om frisse ideeën en creatief denken en samenwerken. Ik wil mensen bij elkaar laten komen en hen stimuleren met suggesties te komen. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar het gaat erom dat we samen de kansen beter benutten en duurzame samenwerkingen aangaan!"

Je kunt contact met Mijke opnemen via sportakkoordleiden@gmail.com