• Sportbeleidsvraag- stukken gezocht

Sportbeleidsvraag- stukken gezocht

De opleiding Sportkunde van de Haagse Hogeschool zoekt beleidsvraagstukken die spelen bij uw sportvereniging. Denk dan aan bijvoorbeeld ledenwerving, accommodatie invulling, vrijwilligersbeleid of (een deel van) het beleidsplan. Studenten zetten hun tanden in deze zaken en komen na onderzoek met een advies waar de club mee verder kan.

Hoe werkt het?
De sportvereniging levert een beleidsvraagstuk aan en de tweedejaars HBO-studenten, de toekomstige professionals, wordt gevraagd om de verenigingen te ondersteunen door verbeterd en /of nieuw beleid voor de sportvereniging te maken.
Dit verbeterde of vernieuwde beleid wordt na onderzoek uitgewerkt door de studenten. Vervolgens adviseren zij over de manier waarop de vereniging haar uitdaging of probleem op een goede wijze kan aanpakken.

Wat voor een soort vraagstukken?
Vraagstukken die kunnen worden aangeboden kunnen liggen op het gebied van werving van leden, nieuwe invulling van de accommodatie, vrijwilligersbeleid, technisch beleid of andersoortige uitdagingen.
Het advies wordt gepresenteerd in de vorm van een beleidsplan aan de betrokken en verantwoordelijke leden van uw vereniging of organisatie.

Mocht er bij uw club interesse zijn in bovenstaand project dan kunt u uw interesse doorgeven aan Rik van der Geest (gemeente Leiden) of Jeroen Weijermars (de Haagse Hogeschool)