• Sport- en Gezondheidsnota

Sport- en Gezondheidsnota

Gemeente Leiden werkt aan een nieuw beleidskader Sport en Gezondheid 2019 - 2023. De verlengde inspraakperiode eindigde op 21 mei. De inspraakreacties worden nu verwerkt en voor de zomer biedt het college het beleidskader aan de gemeenteraad aan. Na de zomer vergadert de gemeenteraad hierover.