Kennismakings cursussen voor Basis- en Voortgezet Onderwijs

De Gemeentelijke Schoolsportcommissie organiseert samen met heel veel sportaanbieders kennismakingscursussen voor jeugd die in Leiden woont of naar school gaat.  Per jaar zijn er meer dan 250 activiteiten waarbij jeugd ervaart hoe moeilijk/ makkelijk/ gaaf/ of niet zo gaaf een sport is. Na de cursussen kunnen kinderen beslissen om door te gaan met de sport als ze dat willen.

Het kennismakingsaanbod staat op:  www.schoolsportcommissieleiden.nl