• Subsidies, Fondsen en Financiën

Subsidies, Fondsen en Financiën

Verenigingen kunnen op verschillende manieren aan geld komen om activiteiten te organiseren of voor ondersteuning. We hebben de instanties waar je bij aan kunt kloppen voor je in kaart gebracht.

Klik op "lees meer" om bij de regelingen terecht te komen (vaak subsidies) of op de websites van de verschillende fondsen.

Subsidieregeling Jeugdsport
- jeugdlidsubsidie (let op deze moet vóór 1 april ingediend worden)
- het stimuleren van jongeren om binnen hun instelling zelf activiteiten op te zetten ('voor jeugd - door jeugd');
- het bevorderen van de deskundigheid van het voor de jeugd werkzame sporttechnisch kader;
- het voorkomen dat de categorie 14 t/m 17 jarige afhaakt als jeugdlid;
- het aantrekken of het betrekken van (nieuwe) groepen jongeren bij sportactiviteiten;
- het bevorderen van de integratie van maatschappelijk kwetsbare groepen jongeren door middel van activiteiten.

Incidentele Subsidie Sportevenementen
De evenementen moeten naar aard en omvang voor het Leidse sportleven van belang worden geacht. Hieronder worden verstaan:
a.amateur-sportevenementen die in Leiden plaatsvinden, zoals:
- Leidse, nationale en internationale kampioenschappen;
- jubileumtoernooien (25, 50, 75 jaar, etc), nationale en internationale toernooien;
- interlandwedstrijden en internationale wedstrijden;
b.deelname aan sportevenementen die in het buitenland plaatsvinden;
c.deelname aan Olympische Spelen.

(ver)Bouwen of renoveren
De BOSA regeling is zeer geschikt om een deel van de kosten (min. 20%) terug te krijgen vanuit het Rijk.

Fonds 1818 www.fonds1818.nl
Schipholfonds www.schiphol.nl/nl/schipholfonds
DruckerFonds www.druckerfonds.nl
Oranje Fonds www.oranjefonds.nl
Rabobank Wensenfonds www.dichterbijleidenkatwijk.nl/fondsen/wensenfonds
VSB Fonds www.vsbfonds.nl
Ondernemersfonds Leiden www.ondernemersfondsleiden.nl
Business Club Leiden Fonds www.businessclubleiden.nl
Awesome Leiden www.awesomeleiden.org

Nuttig:
www.nocnsf.nl/sportsubsidiewijzer
www.sportsubsidie.nl