Politiek & Sport in Leiden

Het te voeren sportbeleid is samengevat in de sportnota "Verleiden tot Bewegen". Hieronder kunt de nota vinden.


De kadernota Sport en Bewegen 2012-2017 is bijgevoegd.