• AED TRAINING

AED TRAINING

De Automatische Externe Defibrillator (AED) hangt inmiddels op zeer veel plaatsen en misschien zelfs wel bij u in het clubgebouw. Met dit apparaat kun je de gevolgen van hartfalen beperken. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk mensen te trainen hoe je met een AED om gaat.

Team Sport van de gemeente Leiden helpt uw leden hoe zij om moeten gaan met een AED. Dit kan met alleen leden van uw eigen club, maar kan ook gecombineerd worden met andere verenigingen.
De training is meestal in de avond, duurt 2,5 uur en is voor 10 tot 12 personen. De kosten voor deze training komen voor rekening van Team Sport van de gemeente Leiden.

U kunt uw interesse kenbaar maken bij Rik van der Geest van de gemeente Leiden via r.vandergeest@leiden.nl