• Nieuwe regeling Circulair Herwaarderen

Nieuwe regeling Circulair Herwaarderen

De gemeente Leiden heeft een nieuwe subsidieregeling om circulaire plannen en projecten te ondersteunen.
Voor deze subsidie Circulair Herwaarderen is er in 2024 en in 2025 een subsidieronde. Iedereen met een initiatief dat de Leidse economie stimuleert, kan subsidie aanvragen. Dit kunnen initiatieven zijn waar hergebruik, repareren, voorkómen van afval en/of het ontwikkelen van nieuwe circulaire producten centraal staat.

Interesse in deze subsidie?

Oude sportkleding of sportmateriaal hergebruiken, financiele ondersteuning bij een (nieuw) kledingplan of heb je een goed idee om bouwafval opnieuw te benutten? Hier kun je misschien wel financiele ondersteuning bij krijgen.

Klik hier voor meer informatie.

Als je eens wilt sparren over je idee kun je contact opnemen via subsidie@leiden.nl en vragen naar Demi Oostdam