Scholing en training

Er is ondersteuning mogelijk op verschillende vlakken bij het ontwikkelen (of onderhouden) van een Veilig Sportklimaat. Dit varieert van algemene opleiding, zoals het opleiden van VCP's.
Je kunt ook kiezen voor een verenigingstraject. Daarbij krijg je hulp van een expert.

Opleiding voor VertrouwensContactPersonen
Elk kwartaal is er de mogelijkheid om gratis VertrouwensContactPersonen op te leiden. Op dit deel van onze webpagina vind je meer informatie.

Inspiratiesessie Sociale Veiligheid
De inspiratiesessies zijn voor bestuursleden en/of vertrouwenscontactpersonen en/of commissieleden van sportverenigingen. In een inspiratiesessie wisselen de aanwezigen van gedachten over het thema sociale veiligheid. Wat houdt dit in en hoe krijgt dit vorm in de sport? Wat blijkt er uit onderzoek? We geven voorbeelden van maatregelen die getroffen kunnen/moeten worden om de vereniging sociaal veilig te maken. Waarvoor ben je als vereniging verantwoordelijk?
We bespreken het High 5! Stappenplan en de gratis VOG-regeling.
Aanvragen of meer informatie kan via info@sportstadleiden.nl

Verenigingstraject Sociale Veiligheid
Het verenigingstraject Sociale Veiligheid is voor bestuursleden van sportverenigingen.
Als bestuur kun je gratis een beroep doen op de expert poule VOG-regeling. Het verenigingsbestuur krijgt hulp bij het opzetten en implementeren van beleid sociale veiligheid. Daarna komt de vereniging in aanmerking voor de gratis VOG-regeling. Na afloop van het traject kun je zo bijvoorbeeld gratis VOG’s klaarzetten voor de vrijwilligers die binnen jouw vereniging met kwetsbare groepen werken.

Het High5! Stappenplan vormt de leidraad binnen het verenigingstraject. De vereniging beperkt hiermee de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet bovendien adequaat te handelen bij eventuele incidenten. Die behandelen we namelijk ook tijdens het traject. Een verenigingstraject bestaat gemiddeld uit 15 uur begeleiding en kost niets. Tijdens het intakegesprek bepalen we gezamenlijk wat de route en inzet van de expert VOG wordt. Meer informatie, aanvragen of inschrijven van een verenigingstraject kan via info@sportstadleiden.n