Social Media

Om sportief mediagebruik effectief te integreren binnen een sportvereniging, is het essentieel om heldere richtlijnen en regels op te stellen. Een veelvoorkomend probleem bij sportclubs is het nemen van foto's in kleedkamers of het ongepast delen van foto's onder sporters. Dit roept vragen op over veiligheid en juridische aspecten.

Het promoten van verantwoord mediagebruik is cruciaal binnen de sportwereld. De realiteit van jonge atleten strekt zich ver uit buiten de fysieke grenzen van sportactiviteiten; ze zijn ook digitaal actief, waarbij soms grenzen worden overschreden, met mogelijk strafbare feiten als gevolg. De verantwoordelijkheid voor online veiligheid ligt bij verenigingen, bonden, sporters, en ouders, en is een integraal onderdeel van een sociaal veilige sportomgeving.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • Implementeer en communiceer heldere gedragsregels voor mediagebruik.
 • Integreer deze regels binnen de verenigingsstatuten en betrek de tuchtcommissie bij handhaving.
 • Beheer als vereniging proactief het gebruik van social mediakanalen, en waarborg dat volwassenen toezicht houden op jeugdteams' communicatiekanalen.
 • Maak duidelijke afspraken met trainers en coaches over passend gedrag binnen digitale groepen.
 • Informeer ouders actief over de digitale groepen waar hun kinderen aan deelnemen.
 • Zet als vereniging digitale media in ter bevordering van een positieve en veilige sportcultuur.
 • De gedragsregels die offline gelden, zijn ook online van toepassing.
 • Zowel digitaal grensoverschrijdend gedrag kan strafrechtelijke als sporttuchtrechtelijke gevolgen hebben.

In lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), moet de vereniging zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens:
 • Verkrijg toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens van leden en medewerkers.
 • Beperk de verzameling van gegevens tot wat strikt noodzakelijk is.
 • Communiceer duidelijk over het gebruik van sociale media binnen de vereniging.
 • Zorg voor toestemming voordat je content deelt en respecteer auteursrechten.
 • Respecteer de online privacy van iedereen binnen de vereniging door het gebruik van beveiligde platformen.

Indien regels overtreden worden:
 • Spreek betrokkenen aan op hun gedrag.
 • Wees voorzichtig met het verwijderen van materiaal dat mogelijk nodig is voor onderzoek.
 • Het ongepast verspreiden van materiaal van minderjarigen kan als kinderporno worden aangemerkt. Toestemming van ouders of voogden is altijd vereist voor het delen van foto's van minderjarigen.