Verantwoordelijkheid

Het bestuur speelt een cruciale rol in de bescherming van alle leden en bezoekers van de vereniging. Het naleven van ethische normen en waarden is essentieel voor goed bestuur. De Code Goed Sportbestuur dient als leidraad voor integriteit en verantwoordelijk bestuur, ondersteunend aan een sportomgeving waarin iedereen zich welkom en veilig voelt. Alle Nederlandse sportorganisaties worden geacht deze Code te volgen, waarmee ze bijdragen aan de integriteit van de sportsector door verantwoordelijkheid, democratie, maatschappelijke betrokkenheid en transparantie.

Wanneer dingen niet gaan zoals gepland
Heeft jouw vereniging de gedragsregels duidelijk gemaakt? Is er een vertrouwenscontactpersoon? Preventie is cruciaal, maar weten hoe te handelen bij incidenten is net zo belangrijk. Neem elke melding serieus en zorg voor een zorgvuldige afhandeling.

Wat kan jouw vereniging online presenteren?
Beleid en Afspraken: Laat zien welke stappen jouw club neemt voor een veiliger sportomgeving.
Huis- en Gedragsregels: Welke regels gelden er binnen jouw club?
Meldingsprocedure: Informatie over waar en hoe incidenten gemeld kunnen worden.
VOG Beleid: Uitleg over het belang van de VOG voor vrijwilligers en professionals.

High 5! Stappenplan Sportclubs
https://nocnsf.nl/veilige-en-integere-sport/sportclubs

Veklaring Omtrent Gedrag (VOG)
https://nocnsf.nl/nederland-sport-veilig/verklaring-omtrent-het-gedrag-voor-vrijwilligers