Melding maken

Bij Veilig Sporten In Leiden moedigen we iedereen aan die te maken heeft gehad met, getuige is geweest van, of kennis draagt over een incident van grensoverschrijdend gedrag, om dit te melden. Dit omvat een breed spectrum van personen binnen de sportgemeenschap, waaronder sporters, ouders, toeschouwers, bestuursleden, trainers, coaches, ondersteunend personeel zoals barmedewerkers en schoonmakers, medisch personeel, en meer. Een melder hoeft niet direct betrokken te zijn als slachtoffer of beschuldigde.

Wie kan grensoverschrijdend gedrag melden?

Voor aangesloten sporten, verenigingen, en bonden onder de paraplu van NOC*NSF is het melden van incidenten centraal geregeld via het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Hierbij hanteren we specifieke definities om de verschillende rollen binnen een melding te duiden:

Slachtoffer
: Iemand die zich in zijn of haar waardigheid aangetast voelt, ongeacht de aard van de situatie. Dit is een subjectieve ervaring.
Beschuldigde: De persoon die door de melder wordt aangewezen als de verantwoordelijke voor het grensoverschrijdend gedrag. Een beschuldiging leidt niet direct tot een veroordeling; de term ‘dader’ of ‘pleger’ wordt pas gebruikt na een officiële strafrechtelijke of tuchtrechtelijke veroordeling.
Betrokkenen: Bij een incident kunnen verschillende personen betrokken zijn, niet alleen als slachtoffer of beschuldigde, maar ook als getuige of toeschouwer.

We streven ernaar om iedereen binnen onze sportgemeenschap te ondersteunen en te beschermen. Mocht je te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, of hiervan getuige zijn, dan kun je dit melden via de vertrouwenscontactpersoon van jouw eigen vereniging. Samen zorgen we voor een veilig en inclusief sportklimaat in Leiden.

Welk grensoverschrijdend gedrag mag ik melden?
Je kunt elk incident of gedrag melden dat je belangrijk vindt. Hoewel niet elke melding tot een uitgebreid onderzoek leidt, verdient iedere melding aandacht en opvolging. Of het nu gaat om een voorafgaand signaal of een specifieke gebeurtenis die al heeft plaatsgevonden, jouw melding is van essentieel belang.

Melden is een gestructureerd proces, vergelijkbaar met een klachtenprocedure. Je kunt alle vormen van grensoverschrijdend of ongewenst gedrag melden, waaronder seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, uitsluiting, intimidatie, machtsmisbruik, matchfixing en het gebruik van verboden middelen.

Anonimiteit bij het Melden
We begrijpen dat sommige melders voorkeur geven aan anonimiteit, of dat de identiteit van de melder, beschuldigde, of slachtoffer onbekend is vanwege anonieme meldingen. Deze meldingen worden gewaardeerd en gezien als cruciale indicatoren van ons sportklimaat en de noodzaak voor preventieve maatregelen. Hoewel anonieme meldingen uitdagender zijn in de opvolging, kunnen ze in sommige gevallen toch leiden tot een onderzoek door een sportbond, vooral als er sprake is van een risico voor meerdere leden. De betrokken sportbond zal hierbij een zorgvuldige afweging maken tussen de bescherming van het algemeen belang en het aangeleverde signaal.

Individuen die anoniem een gesprek willen starten, worden behandeld als melder; we hebben dan immers een contactpersoon voor verdere vragen of voor een mogelijke openbaring van identiteit in de toekomst. Anoniem melden kan via specifieke kanalen zoals de SpeakUp-chat van de sportbond of het Centrum Veilige Sport Nederland. Voor diegenen die volledig anoniem willen blijven, is het belangrijk te realiseren dat de inhoud van de melding meestal niet kan bijdragen aan een sporttuchtrechtelijk proces. Voor meer informatie over het sporttuchtrecht kun je terecht op de website van jouw sportbond of het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). https://www.isr.nl/

Bij VeiligSportenInLeiden.nl moedigen we iedereen aan om hun stem te laten horen. Jouw melding kan een cruciale stap zijn in het bevorderen van een veiliger sportklimaat voor iedereen.

Waar kan je grensoverschrijdend gedrag melden?
Als je een nare ervaring of incident hebt meegemaakt of waargenomen, heb je verschillende opties om dit te melden. Je bepaalt zelf waar en hoe je dit doet. Hier volgt een overzicht van je mogelijkheden.

Binnen de Sportvereniging
Je kunt binnen je sportvereniging terecht voor een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenscontactpersoon of een bestuurslid. Hoewel een vertrouwenscontactpersoon geen officiële meldingen aanneemt, kan deze wel een belangrijk signaal doorgeven aan het bestuur. De vertrouwenscontactpersoon helpt je bij het vervolg proces rondom de melding en de eventuele vervolgstappen.

Bij de Sportbond
Elke sportbond heeft aangewezen vertrouwens(contact)personen, compliance-medewerkers of integrity officers die bevoegd zijn om jouw zorgen te bespreken. De contactgegevens voor deze personen vind je op de website van jouw sportbond. Meldingen kunnen ook direct bij de bond worden gedaan, die indien nodig formaliseert voor juridische stappen binnen het tuchtrecht. Voor directe actie kun je contact opnemen met het Instituut Sportrechtspraak (ISR), waar een aanklager namens de sportbond tuchtrechtelijk onderzoek kan starten.

Sportoverkoepelend
Het Centrum Veilige Sport Nederland biedt ondersteuning over de hele breedte van de sportsector. Een team van casemanagers en vertrouwenspersonen staat klaar voor gesprekken, advies en het ontvangen van meldingen. Dit centrum is er voor iedereen die zich niet op zijn gemak voelt bij het melden binnen de eigen vereniging of sportbond. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk, kosteloos, en indien gewenst anoniem.

Buiten de Sportwereld
Voor incidenten die buiten de sportwereld gemeld moeten worden, kun je terecht bij de politie of het Openbaar Ministerie. Daarnaast zijn er diverse hulpverleningsinstanties die je vertrouwelijk kunt benaderen, zoals het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis, en Fier. Het Centrum Veilige Sport Nederland onderhoudt contact met deze organisaties en zorgt voor regelmatig overleg.

Waar je ook besluit je ervaring te delen, het is belangrijk dat je weet dat er altijd een plek is waar je terecht kunt. Jouw veiligheid en welzijn staan voorop.