Over Veilig Sporten in Leiden

Veilig Sporten In Leiden.nl is een initiatief voortgekomen uit het Sportakkoord Leiden, opgericht door een gedreven werkgroep bestaande uit diverse professionals uit de Leidse sportwereld, met een gezamenlijke passie voor het bevorderen van een veilige sportomgeving. Wij zetten ons in voor het creëren van een inclusieve, positieve en veilige sportcultuur in Leiden, met bijzondere aandacht voor minderjarigen en kwetsbare groepen.

Het Belang van Veilig Sporten
Sporten is meer dan fysieke activiteit alleen; het is een cruciaal onderdeel van onze maatschappij die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie en algeheel welzijn. Een veilige sportomgeving waar iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt, is essentieel voor het stimuleren van participatie en het vieren van diversiteit binnen de sport. Veilig Sporten In Leiden streeft ernaar dit fundament te verstevigen door bewustwording te vergroten, belemmeringen weg te nemen en de waarde van sport voor iedereen in Leiden te maximaliseren.

Aansluiting bij Landelijke en Lokale Ontwikkelingen
Ons initiatief is geworteld in de ontwikkelingen en inzichten van het landelijke Sportakkoord II, dat voortbouwt op de eerdere successen van Sportakkoord I (2018-2022). Dit akkoord benadrukt het belang van intensievere samenwerking en innovatieve benaderingen om de uitdagingen en kansen binnen de sportsector aan te pakken. Met de herijking van ons lokale Sportakkoord Leiden, omarmen we deze visie en zetten we in op vier centrale thema’s: Sociaal veilige sport, Inclusie en diversiteit, Vitale Sportaanbieders, en Maatschappelijke waarde van topsport.

Door onze inspanningen in lijn te brengen met zowel de landelijke ambities als de specifieke behoeften van onze gemeenschap, versterken we het sportlandschap in Leiden. Dit biedt ons de kans om iedereen - ongeacht achtergrond of vaardigheidsniveau - te verwelkomen in de sport en bij te dragen aan een leven lang sportplezier.

Doe Mee
Wij geloven dat iedereen een rol speelt in het veiliger maken van sport. Of je nu sporter, coach, bestuurder, ouder of supporter bent, jouw inzet en betrokkenheid maken het verschil. Samen werken we aan een sportklimaat waar veiligheid, respect en plezier hand in hand gaan.

Ontdek op deze site hoe je kunt bijdragen aan dit belangrijke doel en maak kennis met de projecten, activiteiten en mensen die onze sportgemeenschap vormen. Samen maken we van Leiden de veiligste sportstad van Nederland.