Wat te doen bij Grensoverschrijdend gedrag?


Spreek Uit
: Als je getuige bent van of zelf slachtoffer bent van grensoverschrijdend gedrag, is het belangrijk om dit te melden. Zwijgen beschermt de dader en laat het gedrag voortbestaan.

Zoek Ondersteuning: Neem contact op met een vertrouwenscontactpersoon binnen je sportvereniging, de sportbond waar je club bij aangesloten is of het Centrum voor Veilige Sport Nederland. Zij luisteren, geven advies en ondersteunen bij de volgende stappen.

Melding en Actie: Afhankelijk van de ernst van de situatie kunnen er verschillende acties ondernomen worden, van gesprekken binnen de vereniging tot het inschakelen van externe hulp of autoriteiten.