• De vier V's

De vier V's

In de kern van een sociaal veilige sportomgeving liggen de 4 V's: Verenigingsbrede gedragscode, Vertrouwenscontactpersoon, VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag), en Vakkundige trainer-coaches. Deze elementen vormen samen het fundament van het clubbeleid rondom gewenst en ongewenst gedrag, waarbij het doel is om een inclusieve, respectvolle en veilige sportcultuur te bevorderen.