• Veilig Sporten in Leiden

Veilig Sporten in Leiden

Welkom bij Veilig Sporten in Leiden
In Leiden geloven we dat iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, het recht heeft om in een veilige, respectvolle en inclusieve omgeving te sporten. VeiligSportenInLeiden.nl is het startpunt voor alle inwoners van Leiden die zich inzetten voor een veiliger sportklimaat, met speciale aandacht voor minderjarigen en kwetsbare groepen.

Onze Missie
Vanuit het Sportakkoord Leiden is het initiatief voor Veilig Sporten in Leiden ontstaan. Onze missie is het bevorderen van een sociaal veilig sportklimaat waarin iedere Leidse sporter zich vrijelijk kan bewegen, zonder angst voor discriminatie, intimidatie of ander ongewenst gedrag. We streven ernaar om voor elke sporter een inclusieve, positieve en veilige sportcultuur te realiseren.

Wat Doen Wij?
Voorlichting & Workshops: We bieden workshops en voorlichtingen over het belang van een veilig sportklimaat, gericht op sporters, trainers, coaches, ouders en sportbestuurders.
Vertrouwenscontactpersonen (VCP): We zorgen ervoor dat elke sportvereniging in Leiden toegang heeft tot opgeleide VCP's die als aanspreekpunt dienen voor iedereen die te maken krijgt met ongewenst gedrag.