• Verbod op Single Use Plastic

Verbod op Single Use Plastic

Per 1 januari 2024 is het verboden om bekers, verpakkingsmateriaal en bordjes die maar één keer gebruikt kunnen worden mee te geven in de kantine. Op 26 september gaven we hier samen met de Rabobank en NOC*NSF een presentatie over bij het Universitair Sport Centrum.
De presentatie kun je hieronder terug vinden.