• Subsidie Jeugdsport

Subsidie Jeugdsport

Sportverenigingen in Leiden kunnen de subsidie Jeugdsport weer aanvragen. Deze subsidie bestaat uit 2 delen: een waarderingssubsidie (ook wel bekend als de jeugdlidsubsidie) en een incidentele subsidie. De waarderingssubsidie is bedoeld om het aantal jeugdleden van een vereniging op peil te houden of te vergroten. De incidentele subsidie is er om verenigingen te stimuleren activiteiten te organiseren voor de jeugd.

Wilt u dit jaar in aanmerking komen voor de subsidie Jeugdsport? Doe dan vóór 1 april een aanvraag via het subsidieloket subsidie.leiden.nl. Uw organisatie heeft hiervoor eHerkenning nodig.
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet uw sportvereniging voldoen aan de volgende voorwaarden: gevestigd in Leiden én aangesloten bij een landelijk erkende bond. Dit is een bond die de belangen van een hele tak van sport vertegenwoordigt en is aangesloten bij NOC*NSF.
Meer informatie over beide én andere subsidies en fondsen vind je op deze pagina op deze pagina op de website van Sportstad Leiden