• do 29 september 2022 - Besturen; hoe hou je tijd over?

do 29 september 2022 - Besturen; hoe hou je tijd over?

Op 20 april spraken we met bestuurders van 10 sportaanbieders (klein/ groot, zaal/veld/bad, eigen accommodatie/ hurend van de gemeente, commercieel/leden) om te horen waar hulp nodig is. Drie punten werden veel genoemd:
- Vrijwilligers: stimuleren van doorstroom in het vrijwilligersbestand
- Ledenwerving- en behoud: hoe worden en blijven we aantrekkelijk voor nieuwe doelgroepen
- Professionalisering van de organisatie: slimmer inrichten van de vrijwilligersorganisatie

Maar je hebt je handen al zo vol op de club! Hoe kan je dan óók nog investeren in dit soort thema’s? Die vraag staat centraal op donderdag 29 september.

Leids Sportcollege – Donderdagavond 30 juni van 19.00 tot 21.30u

Op interactieve en inspirerende wijze spiegelen we jouw rol als bestuurder de op club. Waar besteed je jouw tijd aan? Hoe zorg je dat je jouw handen vrij houdt om écht te besturen? En hoe mobiliseer je anderen om te helpen? Kortom: niet alleen wat praktische ideeën rondom vrijwilligers, ledenwerving- en behoud en professionalisering op de club. Maar ook waardevolle inzichten om te voorkomen dat je al die ideeën zelf moet gaan uitvoeren. De avond wordt begeleid door Gersom Smit, die namens NOC*NSF en verschillende sportbonden door het hele land bestuurdersopleidingen en workshops over vrijwilligers en ledenbinding verzorgd. Aanmelden via r.vandergeest@leiden.nl ; de locatie volgt!