• Opleiding voor Vertrouwens Contact Personen

Opleiding voor Vertrouwens Contact Personen

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over - of te maken heeft- met grensoverschrijdend gedrag. De VCP weet welke mogelijkheden er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de sportvereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Het ontbreken van een luisterend oor of iemand die raad geeft, maakt het moeilijker voor leden, ouders of kader om ongewenst gedrag te bespreken. Mede hierdoor zien slachtoffers er vaak van af hun klacht te melden en blijven ongewenste en onveilige situaties voortbestaan. Daarom is het belangrijk om een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) te hebben.

Dit voorjaar biedt de gemeente Leiden deze opleiding weer aan op dinsdagavond 4 en 11 juni. Deze opleiding van NOC*NSF is voor vrijwilligers en professionals van Leidse sportaanbieden. Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers. De training wordt gegeven op twee dagdelen (of beide delen op één dag). Vooraf is er een e-learning om tijdens de opleiding meteen aan de slag te gaan met oefenen. Je moet beide avonden aanweig zijn om de cursus voldoende af te kunnen sluiten.

Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat en kom je in het landelijk netwerk van collega VCP-ers. Ook kun je aansluiten bij het Leidse netwerk van VCP-ers dat momenteel wordt opgericht.

De kosten (€200) voor deze opleiding worden volledig vergoed vanuit het budget van het Leidse Sportakkoord.

Aanmelden doe je door te klikken op deze link. We proberen de training te organiseren bij een Leidse sportvereniging. Als de training bij jouw club georganiseerd kan worden, kun je dat ook aangeven op het formulier. De kosten voor het gebruik van de ruimte en de koffie en thee, zijn voor rekening van de gemeente Leiden.

Nog vragen? Stel ze gerust aan Rik van der Geest via r.vandergeest@leiden.nl