• Onderzoek naar tevredenheid gebruikers sportaccommodaties

Onderzoek naar tevredenheid gebruikers sportaccommodaties


Net als twee jaar geleden heeft de gemeente Leiden je hulp nodig bij het invullen van het klanttevredenheidsonderzoek als gebruiker van de gemeentelijke sportaccommodaties. Jouw inbreng gebruiken ze om de service te verbeteren.

Met de uitkomsten van het vorige onderzoek zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Voor de gebruikers van de buitensportaccommodaties is er een nieuwsbrief gekomen met hierin informatie over gepland en groot onderhoud voor het aankomend kalenderjaar.
  • Met de gebruikers van binnensportaccommodaties heeft team Sportaccommodaties een periodiek overleg ingevoerd.
  • Het meldingenproces is verbeterd door de invoering van de MijnGemeente App. Het grote voordeel van de MijnGemeente App is dat wanneer je je emailadres invult onder persoonlijke gegevens je op de hoogte blijft van de afhandeling van je melding. Je weet dus precies wanneer het probleem verholpen is! Een ander pluspunt is dat alle meldingen geregistreerd worden. En de melding komt direct bij de juiste medeweker terecht.
  • Jaarlijks doen de gemeente en de vereniging een rondgang om samen de conditie van het sportpark te beoordelen en te verbeteren.Naar aanleiding van deze schouwen gaan ze verder in gesprek over de plannen voor het onderhoud en de verduurzaming van de sportparken.

Het invullen van het onderzoek kost je slechts een paar minuten: https://leiden.survalyzer.eu/lyexvakzgz?l=nltarget="_blanc"