• VCP Opleiding

VCP Opleiding

In maart organiseren we weer een opleiding voor VertrouwensContactPersonen (VCP). Een VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt als er vertrouwenskwesties spelen. De VCP kan zelf helpen om dit op te lossen of weet welke mogelijkheden er zijn om hulp te krijgen.

Daarnaast adviseren en stimuleren ze de club om preventieve maatregelen te nemen. De opleiding is gratis omdat deze voorkomt op de lijst van Services van het Leidse Sportakkoord.
De opleiding wordt gegegeven bij een van de deelnemende sportclubs en is op 2 avonden van 19.00 tot ongeveer 22.00 uur. De cursusavonden zijn nog niet bekend, maar je kunt vast je interesse kenbaar maken via
r.vandergeest@leiden.nl