• VCP Opleiding

VCP Opleiding

Dit najaar organiseren we weer een opleiding voor VertrouwensContactPersonen (VCP). Een VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt als er vertrouwenskwesties spelen. De VCP kan zelf helpen om dit op te lossen of weet welke mogelijkheden er zijn om hulp te krijgen.

Daarnaast adviseren en stimuleren ze de club om preventieve maatregelen te nemen. De opleiding is gratis omdat deze voorkomt op de lijst van Services van het Leidse Sportakkoord.
De opleiding duurt 2 avonden van 19.00 tot 22.00 uur en wordt gegegeven bij een van de deelnemende sportclubs. De cursusavonden zijn op donderdag 13 en 20 oktober.

Aanmelden gaat via deze link