• VCP Opleiding

VCP Opleiding

Dit najaar organiseren we weer een opleiding voor VertrouwensContactPersonen (VCP). Een VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt als er vertrouwenskwesties spelen. De VCP kan zelf helpen om dit op te lossen of weet welke mogelijkheden er zijn om hulp te krijgen.

Daarnaast adviseren en stimuleren ze de club om preventieve maatregelen te nemen. De opleiding is gratis omdat deze voorkomt bij de Services van het Leidse Sportakkoord.
De opleiding wordt gegegeven bij een van de deelnemende sportclubs en is op 2 avonden van 19.00 tot ongeveer 22.00 uur. De cursusavonden zijn woensdag 20 oktober en 3 november óf donderdag 21 oktober en 4 november. Laat bij aanmelding meteen weten welke avond je voorkeur heeft. Het wordt een van deze 2 avonden, niet allebei.

Aanmelden of meer weten via r.vandergeest@leiden.nl .
Bij aanmelden graag naam, mailadres, telefoonnummer, vereniging en voorkeursavond vermelden.