• Woe 12 mei Mulieronderzoek binnensport capaciteit

Woe 12 mei Mulieronderzoek binnensport capaciteit

Speciaal voor de binnensport verenigingen:

Op basis van diverse planningsnormen en –richtlijnen, bevolkings- en leerlingenprognoses en kennis van lokale en landelijke ontwikkelingen in de sport en het bewegingsonderwijs heeft het Mulier Instituut bepaald wat de vraag naar sportaccommodaties is in 2020, 2025, 2030 en 2040.

Eventuele tekorten of overschotten worden zichtbaar door de (toekomstige) behoefte te vergelijken met het aanbod aan sportaccommodaties.

De concept uitkomsten van het onderzoek zullen tijdens twee digitale bijeenkomsten worden gedeeld. Doel van de bespreking is om de uitkomsten te presenteren en toe te lichten. Van jullie willen we weten of jullie je herkennen in het geschetste beeld en wellicht ideeën hebben over hoe de toekomstige vraag aan sport opgevangen kan worden. De uitkomsten van deze twee digitale bijeenkomsten worden verwerkt in de eindrapportage.

Dit digitale Leidse Sportcollege is van 19.30 tot 21.00u. Aanmelden via m.molenaar@leiden.nl . Na aanmelding ontvang je een bevestiging en op de dag van het college een MS Teams link.