• Eerste drie projecten Sportakkoord gehonoreerd

Eerste drie projecten Sportakkoord gehonoreerd

Op de drempel van het nieuwe jaar zijn vanuit het Leids Sportakkoord de eerste drie projecten gehonoreerd. Het gaat om een initiatief voor een multisportclub, Walking Basketball Leiden en de pilot ‘toekomstbestendige sportvereniging’. De drie projecten samen krijgen 12.392 euro uit het beschikbare budget.

De eerste aanvraagronde sloot op 1 december. Er lagen toen verschillende voorstellen. Die kwamen niet allemaal in aanmerking voor honorering vanuit het Sportakkoord, aldus de regiegroep. Toch ziet de regiegroep wel potentie in een aantal van de nu afgewezen projecten. De regiegroep heeft advies gegeven en meegedacht hoe deze projecten in de volgende ronde wellicht wel gehonoreerd kunnen worden, of doorverwezen naar organisaties waar een project beter past. Zo is een van de Leidse roeiverenigingen voor haar aanvraag gekoppeld aan Stichting Topsport Leiden en konden twee andere initiatieven worden opgevangen door de zogeheten services uit het Sportakkoord, die uitsluitend bedoeld zijn als dienstverlening voor sportverenigingen.

De tweede ronde
De eerste ronde is een mooie aftrap voor een breder vervolg in maart, als de tweede ronde sluit. De regiegroep van het Leids Sportakkoord hoopt dan opnieuw een aantal mooie voorstellen te ontvangen. De regiegroep kijkt terug op een bewogen jaar, waarin zij ondanks Covid-19 mooie stappen heeft gezet. Zij verwacht in 2021 vol energie op de ingeslagen weg verder te kunnen en wenst iedereen een mooi en sportief jaar toe.