• Opleiding Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Opleiding Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Begin 2021 hebben we de opleiding voor Vertrouwens Contact Personen naar onze regio kunnen halen, waardoor deelnemers niet helemaal naar Papendal hoeven. De opleiding VCP zorgt dat je werk maakt van een veilig sportklimaat binnen de club en daarmee laat je zien dat jullie club een sociaal veilige plek is om te sporten.

De opleiding is 2 dagdelen en is kosteloos omdat de kosten gedekt worden uit de Services van het Sportakkoord. Er zijn al 6 aanmeldingen en er is plek voor 16 deelnemers. Meer informatie over de VCP opleiding door te klikken op de link. Aanmelden of meer informatie bij Rik van der Geest via r.vandergeest@leiden.nl  .