• Nieuwe WBTR wet ook voor sportbestuurders van belang

Nieuwe WBTR wet ook voor sportbestuurders van belang

Op 10 november jl. is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (wet WBTR) door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet zal formeel op 1 juli 2021 in werking treden en is van invloed op bestuurders van sportclubs. 

Waar gaat deze wet over?

  • Goed bestuur
  • Financiële zaken
  • Toezicht
  • One-tier board
  • Tegenstijdig belang
  • Zaken rondom stemmingen
  • Ontslag
  • Besluitvorming
  • Inzichtelijk maken van je aansprakelijkheden
  • Transparantie voor leden/derden

Op 3 december organiseert NOC NSF van 16:00 tot 17:00 uur een wet WBTR-webinar. Zowel bonds- als verenigingsbestuurders zijn hierbij uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Laat medebestuursleden dus vooral weten dat dit webinar ook voor hen is. Aanmelden kan via deze link. NOC NSF raadt bestuurders aan om dit webinar even een uurtje te volgen. De inhoud is voor hen echt zeer relevant.