• Sportakkoord: Van papier naar praktijk

Sportakkoord: Van papier naar praktijk

Het Leids Sportakkoord is bedoeld om alle Leidenaren in beweging krijgen. Maar liefst 40 concrete acties staan erin genoemd en die moeten nu hun uitwerking in de praktijk krijgen. Partijen uit de stad, van welzijnsorganisatie tot sportvereniging, worden uitgenodigd om daaraan bij te dragen. Om aanspraak te maken op het beschikbare budget kunnen tot 1 december projecten worden ingediend. Sportformateur en aanjager van het sportakkoord Mijke Sluis vertelt hoe het ervoor staat.  

Het Sportakkoord ligt er. En nu?

‘Na de ondertekening door ruim veertig partijen in de stad is het Leids Sportakkoord goedgekeurd en hebben we een budget toegewezen gekregen, drie jaar lang telkens 60.000 euro voor de 40 projecten die we benoemd hebben. Nu is het tijd voor actie. Helaas worden we wel een beetje gedwarsboomd door corona, veel partijen en sportclubs hebben momenteel grote zorgen. Aan de andere kant moeten we deze tijd misschien juist als een kans zien. Kijk naar sportverenigingen: Bestuursleden hebben het misschien druk, maar wellicht hebben commissieleden nu juist meer tijd om mee te denken en te doen. Deze tijd vraag ook om vernieuwing, om een andere manier van denken én om samenwerking.’


Waarom zou de stad hiermee aan de slag moeten?

‘Om een heleboel redenen. In de eerste plaats is een beetje extra geld altijd welkom. Het helpt om zaken professioneel aan te kunnen pakken. Maar belangrijker is misschien wel dat partners in de stad, zoals sportvereniging, onderwijsinstelling of welzijnsorganisatie, kunnen bijdragen aan een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling: inclusiviteit. In het Sportakkoord bundelen partijen in de stad hun krachten, ze doen het écht gezamenlijk. Met als uiteindelijke doel om nieuwe doelgroepen in beweging te krijgen. En iedereen kan daaraan meedoen: scholen, kinderopvang, fysiotherapeuten, huisartsen, ouderenzorg. De enige voorwaarde die wij stellen is dat een aanvraag met minimaal twee partijen gebeurt waarvan altijd minstens één sportvereniging. Omdat sportverenigingen heel belangrijk zijn in een vitale stad.’

Aan wat voor projecten kun je denken, als je iets wilt indienen?


‘Wij hebben vier ambities benoemd: Sport en bewegen voor iedereen, Vitale sportaanbieders, Duurzame sportinfrastructuur en Topsport die inspireert. Elk van de 40 acties die wij benoemd hebben valt onder een van die ambities. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een project om vrijwilligers voor sportverenigingen te werven en te behouden, bijvoorbeeld in een samenwerking met DZB of Gemiva. Ook belangrijk is het in beweging krijgen van doelgroepen waarvoor dat niet vanzelfsprekend is. Zoals ouderen, kinderen in achterstandswijken, mensen met een beperking of vluchtelingen en statushouders. In de derde plaats willen we investeren in de Leidse topsport. Denk aan een plan om onze Leidse (top)sporters in te zetten als inspiratiebron voor kinderen. En als het gaat om duurzaamheid kun je bijvoorbeeld denken aan het slim inkopen van zonnepanelen door meerdere sportclubs. Mijn oproep zou zijn: denk breed, zie kansen. En dien dan voor 1 december een aanvraag in. We hebben op www.sportstadleiden.nl een heel eenvoudig aanvraagformulier gezet. Ik zou zeggen: benut je kans. En als je nog vragen hebt, zijn we ook bereikbaar om mee te denken via sportakkoordleiden@gmail.com.